Tujuan MBJ

 

Tujuan penubuhan MBJ KKR adalah:

  1. untuk membuka seluas-luas ruang dalam menjalin kerjasama di antara Kementerian Kerja Raya dengan pegawai-pegawai yang bergaji di Kementerian Kerja Raya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan; dan
  2. untuk mewujudkan satu saluran khusus bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan mengumpul maklumat, pandangan dan buah fikiran daripada pekerja-pekerja melalui wakil-wakil rasmi Kementerian Kerja Raya.