Perkara Yang Dibincangkan

 

Elaun dan Kemudahan
 1. Imbuhan Tetap Khidmat Awam
 2. Imbuhan Tetap Perumahan
 3. Bantuan Sara Hidup
 4. Elaun Lebih Masa
 5. Tanggung Kerja
 6. Pakaian Seragam
 7. Telefon Bimbit
 8. Cuti
 9. Perubatan
 10. Pinjaman Perumahan
 11. Pinjaman Kenderaan
 12. Pinjaman Komputer
 13. Elaun-Elaun Lain
 14. Kemudahan-Kemudahan Lain
Kewangan
 1. Pembayaran Gaji
 2. Panjar Wang Runcit (Petty Cash)
 3. Bayaran Tuntutan Perjalanan
 4. Bayaran Bil-Bil
 5. Lain-Lain
Skim Perkhidmatan/Perjawatan
 1. Penyusunan Semula Organisasi
 2. Kekosongan Jawatan
 3. Pengredan Semula Jawatan
 4. Pengwujudan Jawatan
 5. Hal-Hal Lain
Perkhidmatan
 1. Lantikan
 2. Pengesahan Jawatan
 3. Kenaikan Pangkat
 4. Disiplin dan Tindakan Tatatertib
 5. Laporan Prestasi/Pergerakan Gaji
 6. Peperiksaan
 7. Penilaian Tahap Kecekapan
 8. Pengisytiharan Harta
 9. Pertukaran Pegawai Dan Kakitangan
 10. Pegawai Kontrak/Sambilan
 11. Lain-Lain Hal Perkhidmatan
Pentadbiran
 1. Kelengkapan Pejabat
 2. Pingat, Penghargaan dan Saguhati
 3. Kebersihan
 4. Job-Rotation
 5. Perpustakaan
 6. Pasukan Sukarelawan
 7. Skim Insurans
 8. Kumpula KMK/TQM
 9. Kenderaan Pejabat
 10. Tempat Letak Kereta/Motosikal
 11. Perkhidmatan Kaunter
 12. Lain-Lain
Kebajikan
 1. Aktiviti Sosial
 2. Aktiviti Sukan
 3. TASKA/TADIKA
 4. Kafeteria/Pantri
 5. Rumah Kerajaan (Kuarters)
 6. Rumah Kelab
 7. Khairat Kematian
 8. Lain-Lain
Hal-Hal Lain
 1. Kemudahan Pengangkutan Awam
 2. Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 3. Lain-lain