Soal Selidik Online

Kajian Kepuasan Pekerja Dikalangan Anggota KKR

Bahagian A: Maklumat Asas Responden

Bagi butiran 1 hingga 3 sila tandakan ( ) di petak yang berkenaan

  1. Kumpulan :-

  2. Pengurusan dan Profesional (Gred 41 - 54)
    Sokongan Gred 17 - 36
    Sokongan Gred 1 - 16

  3. Tempoh dalam perkhimatan awam :-
  4. Tempoh perkhidmatan di KKR :-
  5. Sila tandakan tahap pesetujuan anda mengikut petunjuk yang diberikan
  6. Petunjuk:-

    1 - Tidak Tahu
    2 - Amat Tidak Setuju
    3 -Tidak Setuju
    4 - Setuju
    5 - Amat Bersetuju

    Kenyataan

    Tahap Penilaian

     
    1
    2
    3
    4
    5

    Saya bangga menjadi warga kerja Kementerian Kerja Raya


    Saya bangga dengan pencapaian lima bintang oleh KKR


    Saya bersetuju dengan penempatan saya sekarang


    Bidang tugas saya sesuai dengan kelayakan saya


    Bidang tugas saya adalah selaras dengan minat saya


    Peluang latihan masa kerja yang disediakan adalah banyak dan akan membantu kemajuan saya di masa depan


    Program latihan masa kerja yang diberikan amat bersesuaian dengan saya untuk mencapai kecemerlangan kerjaya saya